Tech Med Group

Over de Agribusiness Group

In 2013 is er binnen de WTC Twente Business Club een themagroep Agribusiness gestart. Verschillende bedrijven binnen de business club die actief zijn in de agribusiness sector hadden aangegeven behoefte te hebben om kennis en ervaring uit te wisselen. Hier gaat het o.a. om welke landen interessant zijn, aan welke buitenlandse beurzen wordt deelgenomen en op welke manier eventueel samengewerkt kan worden op de buitenlandse markt. Zo is in een van de bijeenkomsten gekeken hoe gezamenlijk op de (groeiende) Poolse markt kan worden geopereerd. Elk kwartaal is een bijeenkomst bij een van de deelnemers. Op deze manier leren de bedrijven elkaar goed kennen wat een goede basis is om samen te werken op buitenlandse markten.

Voor meer informatie over de Agribusiness Group, neem contact met ons op